MARTIN UVIJN

STREAM

Van 5 tot 27 november 2016:
in Art Gallery The Painted Performance
Korenbloemstraat 4 9820 Schelderode Merelbeke
Open: Elke zaterdag en zondag en vrijdag 11 november van 14u tot 19u.
De vooropening waartoe U vriendelijk wordt uigenodigd gaat door op dinsdag 1 november van 14u tot 19u.
Of na telefonische afspraak op 0477/461220

 

“STREAM” is het artistiek gevolg van een dubbel gericht denkproces en de picturale neerslag van een permanente inspiratiestroom van beelden en ideeën, die de kunstenaar kanaliseert om tot een bevreemdend totaalconcept te komen. Tegelijk verwijst het ook naar zijn karakteristieke, realistische, directe schilderstijl, (wars van de verhulling in het abstraherende), die voor iedereen meteen herkenbaar is, door zijn universele beeldentaal. Daarbij zijn de virtuoze technische vaardigheden van de kunstenaar geen doel op zich, maar enkel een middel om glashelder een verhaal te vertellen zonder daarbij moraliserend te zijn. Hij stelt enkel in vraag en wil de publieke opinie niet polariseren, maar eerder motiveren om zichzelf en de wereld rondom hen grondiger te analyseren. Momenteel roept hij soms beelden op uit eerder werk, “flashbacks”, die hij recycleert naar zijn huidige geëvolueerde vormtaal waarin onderhuidse maatschappijkritiek latent aanwezig is. Een typisch kenmerk is ook dat ieder werk een bestaansreden heeft en daardoor verworden decoratieve elementen tot bijkomstige gegevens, zodat kunst niet vervalt in het populistische van het lifestyle gebeuren. Het verhaal en de manier waarop dit schilderkunstig benaderd wordt, primeert. Enkel zo kan een unieke en zuivere communicatie opgebouwd worden tussen de thematiek en de schilderkundige techniciteit. Het atelier wordt zo het beeldlabo van de kunstenaar.

 

GA VERDER