BIO
DE WERKEN
 NEW! GOUACHES
PROJECTS
NUTTIGE INFO

 

ARTISTIEK SENSIBILISATIEPROJECT TEGEN GEWELD KUNSTENAARS ENCA CAEN EN MARTIN UVIJN, OMVANGRIJKSTE IN ONS LAND OOIT.

Het was de activistische kunstenaar Enca Caen, die op het idee kwam om 70 gipsen handen (elk voorzien van een letter) te vervaardigen die symbool moesten staan voor het verzet tegen iedere vorm van geweld. Aan de Vlaamse burgemeesters werd gevraagd of ze een gratis hand wilden aanvaarden met als voorwaarde dat ze dan een kunstenaar binnen hun gemeente of stad aanzochten om de hand artistiek te bewerken. Deze bewerkte hand moest dan terug overhandigd worden aan de burgemeester en tentoongesteld worden in het inkomstforum van hun gemeentehuis om zo aan de bevolking te laten zien dat iedere geweldvorm in hun stad of gemeente niet langer welkom is. Voor de gemeente Merelbeke, tevens ook de woonplaats van Enca Caen werd de hand van een artistiek kleedje voorzien door de gerenommeerde kunstenaar Martin Uvijn.

Martin Uvijn verwierf internationale bekendheid door o.a zijn ontwerp voor de affiche van de jubileumeditie van de Memorial Ivo Van Damme en kreeg reeds talrijke onderscheidingen voor zijn oeuvre. Om die reden, vroeg de geestelijke vader van het project, Enca Caen, dan ook aan Martin Uvijn of deze de ambassadeursrol van het project op zich wilde nemen, hetgeen hij meteen aanvaarde, aangezien het creëren van het absolute geweldloze universum ook één van de hoofdthema’s in zijn werk is geweest. Meer nog, de twee sloegen de handen in elkaar en terwijl stuwende kracht en bezieler Enca Caen anoniem maar intens achter de schermen bleef verder werken, om het project rond te krijgen werd zijn ambassadeur Martin Uvijn zowat het gezicht van het project. Wat weinigen voor mogelijk hielden gebeurde in mei 2008, dan toch toen de burgemeester van Brasschaat besliste om de 70ste hand te aanvaarden. Het project was rond, maar de aanvragen van de burgemeesters om in het project te participeren bleven toestromen. Het lag zeker niet in de aard van Enca Caen om de burgemeesters die zich nog wilden engageren om iedere geweldvorm van hun grondgebied te bannen te laten in de kou staan en hij vervaardigde extra handen om de ketting tegen geweld nog te verlengen en indrukwekkender te maken met als uiterste datum 1 september 2008. Ondertussen is dit sensibiliseringsproject met zijn 85 steden en gemeenten het omvangrijkste in zijn soort geworden die ons lans land ooit gekend heeft.

Volgend jaar van 11 tot 26 april zullen alle handen dan in de Lakenhalle van de vredesstad Ieper samen een imposante installatie (ketting) vormen die een duidelijk statement moet zijn, tegen iedere geweldvorm, gedragen door 85 steden en gemeenten. Het wil iedereen aansporen om niet onverschillig door het leven te gaan en ook in zijn eigen omgeving zich in te zetten voor een geweldloze samenleving. Ook is volledige commerciële ondersteuning bekomen door de NMBS.
De treinen tegen geweld zullen naar Ieper sporen gedurende het project met een reductie van 50 %.

Bekijk enkel sfeerbeelden
 
Bekijk de slotapotheose in Ieper