BIO
DE WERKEN
 NEW! GOUACHES
PROJECTS
NUTTIGE INFOMartin Uvijn is een kunstenaar die achter zijn beelden staat.
In zekere zin is hij als een activist die heel precies
en bijzonder gedreven beelden afvuurt op de maatschappij die zich keer op keer bezondigt aan wandaden tegenover haar burgers.

Martin kiest resoluut voor het gevecht, zoals hij zelf zegt: tegen een maatschappij die de kracht van het individu wantrouwt.

Philip Boël, directeur van de Academie van Temse

MARTIN UVIJN

Martin Uvijn werd geboren in 1960 en stelde reeds op 19-jarige leeftijd voor het eerst tentoon. Onder invloed van zijn grote voorbeeld en mentor Henri De Cocker schilderde hij eerst voornamelijk expressionistische doeken. Deze periode was echter van korte duur en hij evolueerde in tegenstelling tot de meeste expressionisten naar een meer verfijnde vormgeving waarin zijn bijna metafysische landschappen centraal stonden. Deze werden echter reeds snel bevolkt door onnatuurlijke elementen die evenwel een bekoorlijk hallucinerend geheel vormden. Mede daardoor was ook de eerste steen gelegd voor de creatie van zijn “absolute geweldloze universum”.

Zijn werk krijgt er een nieuwe dimensie bij wanneer hij een reeks schijnbaar academisch getekende naakten schildert in een minimalistisch kleurenpalet van grijstinten, hetgeen duidelijke verwijzingen naar de zwart-witfotografie oproept. Maar er zit veel meer achter: de aanvankelijk gekwelde, getergde en van alle vrijheid beroofde vrouwenfiguren transformeert hij niet alleen tot half-godinnen door de bijna sacrale lichtinval, maar ze worden ook een metafoor voor zijn eigen drang naar vrijheid en bevrijding, niet alleen binnen zijn eigen leefwereld maar ook binnen onze huidige samenleving. Binnen het hedendaagse kunstgebeuren is Martin Uvijn voor menig kunstliefhebber zelfs uitgegroeid tot een icoon, maar soms ook tot een buitenbeentje die talrijke eminente kunstcritici tot denken aanzet.

Menige feiten bewijzen dit: zo werd hij laureaat voor de prestigieuze prijs voor het ontwerp van de beste menukaart van de Benelux voor restaurant ’t Convent in Lo-Reninge. Uit meer dan 1500 internationale kunstenaars werd hij geselecteerd om de affiche van de “Memorial Van Damme” te ontwerpen, enz…
In 2007 creëerde hij samen met Enca Caen het omvangrijkste artistieke sensibilisatieproject die het land ooit kende “85 burgemeesters tegen iedere vorm van geweld” waarvan hij tevens ambassadeur was. Voor dit alles, maar ook voor zijn verdiensten en uitstraling in het internationale kunstgebeuren kreeg hij van de gemeente Merelbeke de eretitel van ambassadeur van zijn gemeente uitgereikt. De werken van Martin Uvijn zijn momenteel vertegenwoordigd in zowel binnenlandse als buitenlandse kunstverzamelingen.

In zijn recentste werken haalt de kunstenaar meer en meer zijn inspiratie uit krantenfoto’s, beelden uit de media of van internet. Deze zouden een spiegel “moeten” zijn van wat zich binnen onze actuele samenleving afspeelt. Maar in hoeverre manipuleren deze “stills” de realiteit? Zijn ze in werkelijkheid er niet enkel een vertrekpunt van terwijl ze de potentiële toeschouwer aanzetten tot het onverschillig absorberen van deze beelden, die door hun repetitiviteit een bijna religieus statuut krijgen. Het is echter niet de bedoeling van de kunstenaar om ze te herscheppen, maar eerder om een betekenis te geven aan de Beeldenstorm waarmee we dagelijks overspoeld worden. De "stills of a moment" serie is geen breuk met het verleden maar eerder een overgangsperiode naar wat nog moet komen.
Zelf noemt de Martin Uvijn het: een brug tussen het verleden en de toekomst.

De benadering van deze thematiek maakt van Martin Uvijn de artistieke seismoloog
van zijn generatie.

Korenbloemstraat 4 9820 Schelderode - Merelbeke
Tel./ 0477 - 46.12.20